SDZP

Slovensko društvo za znanost v prometu – SDZP je bilo ustanovljeno 10.5.1996 z namenom povezovanja prometne znanosti in stroke.

Do sedaj se je kot glavna naloga Društva pokazala organizacija Mednarodne konference o prometni znanosti – ICTS.