SDZP

Slovensko društvo za znanost v prometu – SDZP je bilo ustanovljeno 10.5.1996 z namenom povezovanja prometne znanosti in stroke.

Do sedaj se je kot glavna naloga Društva pokazala organizacija Mednarodne konference o prometni znanosti – ICTS.

Predsednica Slovenskega društva za znanost v prometu je doc.dr. Marina Zanne. Na občnem zboru dne 16.2.2016 pa so bili izvoljeni tudi vsi drugi organi Društva. Več…

Letna članarina znaša 20 EUR, vključuje pa vrsto ugodnosti:

  • 10 % popust pri kotizacijah za vse dogodke, ki jih organizira SDZP,
  • dostop do sedaj objavljenih referatov na ICTS konferencah,
  • dostop do podatkov o članih Društva,
  • vabila na predavanja gostujočih profesorjev,
  • informacije o dogodkih v prometnem sektorju (konference,sejmi, okrogle mize…)….

Kako postati član SDZP?

  • pošljite nam podpisano pristopno izjavo (ali obrazec za ažuriranje podatkov, če ste nekoč že bili član/-ica),
  • poslali vam bomo položnico oz. podatke za vplačilo,
  • ko prejmemo vplačilo, vam bomo poslali podatke o uporabniškem imenu in geslu ter navodila, kako na portalu spremeniti svoje podatke

Članarina velja do 31.1. prihodnjega leta. Če članarina pred tem datumom ni vplačana, se članstvo za naslednje leto ukine (lahko pa se ga naknadno reaktivira kadarkoli).