Home

Slovensko društvo za znanost v prometu (SDZP) je bilo ustanovljeno 10. 5. 1996 z namenom povezovanja prometne znanosti in stroke.  Z letom 2022 smo postali čaln EPTS fundacije – Evropske platforme za znanost v prometu (European Platform of Transport Sciences – EPTS Foundation).